Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
 • Adresse: Sørvest Bandyregion,
  DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
 • Telefon: 936 60 414
 • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Kontakt oss om du trenger hjelp

Vi elsker innebandy!Aktivitetsutvikling

Vi hjelper med rekruttering! Vi kan besøke skolen nær din klubb for å få flere spillere til din klubb.

Trenerutvikling

Vil du ha mer kunnskap? Vi tilbyr alt fra lavterskelkurs til omfattende trenerkurs

Dommerutvikling

Vi har dommerkurs for alle nivå.

Klubbutvikling

Ikke la en person sitte med alt arbeidet. Vi hjelper deg å organisere klubben slik det blir kjekkere for alle.

Jørn Hansen
Utviklingskonsulent Rogaland 908 91 376

SEND E-POST

Andre Kopperud
Utviklingskonsulent Agder 907 51 296

SEND E-POST

Andreas Hagen
Aktivitetskonsulent Rogaland 992 62 916

SEND E-POST

Christoffer Bjerkreim
Aktivitetskonsulent 400 16 876

SEND E-POST
Utviklingsavdelingen Sørvest Bandyregion

Innebandy er allerede Norges fjerde største idrett målt i antall lisenser, men vi ønsker å bli enda større og at enda flere får mulighet til å delta i vår fantastiske idrett. For å nå målene våre trenger vi et godt samspill med våre klubber. Husk vi er her for dere og ønsker alltid å hjelpe dere.

Sørvest Bandyregion

 • Adresse: Ishockeyveien 1
 • Postnr: 4021 Stavanger
 • Kontortid man-fre kl 09-16
 • Org.nr: 971 341 068
 • Kontonr: 3201 21 74429

Hva kan vi hjelpe dere med?

 • Skolebesøk for å sikre rekruttering til deres klubb
 • Trener/leder utvikling
 • Nybegynnerkurs til foreldre og andre engasjerte som ikke har god kjennskap til innebandy
 • Komme med innspiill på styremøter
 • Hjelpe med treningstider og andre rettigheter som ditt idrettslag eller innebandyklubb har

Hva kan klubbene selv gjøre?

 • Mangler dere spillere - heng opp plakater i nærmiljølet og på skoler
 • Inviter lokale fotball-lag til vennskapskamp
 • Ta kontakt i lokale medier
 • Bruk sosiale medier
 • Del ut flyers med deres klubbtilbud
 • Ta med en venn på trening

Aktivitetsutvikling - Velkommen til innebandy

Etablere nye klubber slik at vi kan nå ut til nye lokalmiljøer over hele landet. Rekruttering av spillere, både i nye og etablerte lag og klubber. Dette gjennom skolebesøk, SFO og skoleturneringer. Der vi holder innebandyundervusning i gymtimene og informerer om organiserte tilbud i de lokale innebandyklubbene. Vi hjelper klubber og lag med å starte opp aktivitet, og videreutvikle eksisterende aktivitet. Bistand til utstyr (startpakker) og rammebetingelser (treningstid, trener/leder) for oppstart av aktivitet.

Vi fikk besøk av Sørvest Bandyregion på skolen. Jeg har alltid likt innebandy, men visste ikke hvor jeg kunne spille. Nå har jeg begynt i klubb og har aldri hatt det kjekkere med noen andre idretter.

Gutt 9 år

Trener- og lederutvikling

Utvikle, inspirere, og rekruttere nye og gamle trenere og ledere. Organisere trenerkurs, holde Velkommen til innebandy kurs. Reise på klubb besøk, holde treninger og være tilstede i på styre- og foreldremøter.

Jeg har alltid tenkt at det var et ork å være trener, men etter jeg tok kurs og startet som trener ble det overhode ikke sånn. Å være trener gir meg mye mer enn det koster.

Trener, 43 år

Klubbutvikling

Besøke og prate med klubbene og daglig drift. Dialog rundt utfordringer og mulig løsninger. Hjelpe klubbene med organisasjonsutvikling, info om tilgjengelige støtteordninger og kurs i regi av bandykrets, idrettskrets og forbund.

Konsulentene skal sørge for aktivitetsutvikling og kompetanseheving i eksisterende og nye klubber over hele landet. Vi ønsker å bruke personalressurser ute i lokalmiljøene der aktiviteten skapes. Konsulentene skal gjennom varierte og tilpassede tiltak i de ulike lokalmiljøene hjelpe klubbene å utvikle aktiviteten både kvalitativt og kvantitativt. Konsulentenes arbeid synliggjøres gjennom blant annet deltakelse på arrangementer, NM, minirunder, åpen hall, kjøpesenter, lokale markedsdager o.l, samt via nettsidene www.nbfutvikling.no. Konsulentene er også en samtalepartner og støttespiller for trenere, ledere og spillere i lokalmiljøet, der de kan ytre sine meninger og dele sine utfordringer, som igjen kan tas videre og diskuteres sentralt. Konsulentene bistår i tillegg klubbene med søknader på halltid, utstyr og andre midler. Grasrota får med dette et talerør, som bidrar til at avstanden mellom forbund og klubb blir mindre. Dette er med på å styrke den demokratiske prosessen.

Gjennom klubbutvikling fikk vi flere engasjerte medlemmer og arbeidet ble lettere for alle. Nå er det bare gøy, slik idrett skal være.

Klubbleder, 27 år