Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com
 

For å starte registreringen så må du finne deg selv på listen under.
Skriv inn navnet ditt, hvis du ikke finnes så må du ta kontakt med kretsen eller din klubbleder slik at de kan registrere deg.

Klikk på fortsett etter at du har funnet deg selv.