Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com
Registrer meg

Heisan Caroline, hvorfor spiller konto hos oss?

Ved å opprette konto hos oss kan du påvirke din egen spillerprofil. Endre dine opplysninger, bestem selv hvilke opplysninger som skal være tilgjengelig for andre å se.
For lagledere så kan dere hente ut lister, registrere hvem som er aktive spillere, endre opplysninger, sende ut mail til medlemmer, m.m.

Hvis du ikke er Caroline Solgård så blir registreringen oppfattet som et id tyveri.
Straffeloven § 202

Norges Bandyforbund - region sørvest