Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Ungdomsskoleturneringer i innebandy 2018


Stavanger, 26. januar 2018
26. januar 2018 arrangeres den årlige ungdomsskoleturneringen i innebandy i Stavanger Idrettshall. Turneringen er et samarbeid mellom Sørvest Bandyregion og St. Svithun vgs.
Skoleturnering
26. januar 2018
Arendal, 7. februar 2018
7. februar 2018 arrangeres den årlige ungdomsskoleturneringen i innebandy i Sør Amfi. Turneringen er et samarbeid mellom Sørvest Bandyregion og Sam Eyde vgs.
Skoleturnering
7. februar 2018
Karmøy, 28. februar 2018
28. februar 2018 arrangeres den årlige ungdomsskoleturneringen i innebandy i Karmøyhallen. Turneringen er et samarbeid mellom Sørvest Bandyregion og Sportslig Utvalg Rogaland Nord.
Skoleturnering
28. februar 2018