Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

NM-kvalikk

Fordelingen av NM-kvalikkene er nå gjort og er som følger:

  • NM-kvalikk G15: 3. mars 2018 i Vågsbygdhallen med Vågsbygd IBK som arrangør.
  • NM-kvalikk G17: 11. mars 2018 i Kvernevikhallen med Sunde IBK som arrangør.
  • NM-kvalikk G19: 25. februar 2018 i Storhaughallen med Stavanger IBK som arrangør.Følgende aldersbestemmelser gjelder:

G19 (laveste tillatte alder er G14, dvs fra 1998-2003)

G17 (laveste tillatte alder er G14, dvs fra 2000-2003)

G15 (laveste tillatte alder er G13, dvs 2002-2004)

Ingen aldersdispensasjoner er tillatt.


Tidsfristene er som følger:

Deltagende lag:

Bindende påmelding for lag som ønsker å delta er 15 .november. Lag som deltar i NM-kvalikk forplikter seg også å stille i NM om de blir kvalifisert. Det er også her viktig å overholde tidsfristen, slik at vi kan beregne om vi trenger ekstra halltid. Påmeldingsavgiften for NM-kvalikk er kr 1000 pluss dommerbetaling. Påmelding sendes til borge@sorvestbandy.no eller mari@sorvestbandy.no 


Oversikt over påmeldte lag lag og arrangører legges på denne linken.