Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Kampregler.

Revidert 1. juli 2014. Gjeldende for sesongen 2016/2017.

LAST NED

Last ned hele regelverket

KLIKK HER FOR Å LASTE NED REGELVERKET.
Bilde Kode Tekst Paragraf Forklaring Straff
101Usportslig opptreden610.11) Når en spiller eller et medlem av lagledelsen er skyldig i usportslig opptreden (925). Usportslig opptreden inkluderer: Med tale eller gester, oppføre seg på en vemmelig og urettferdig måte mot dommerne, spillere, lagledelse, arrangører eller tilskuere, er for mange lagledere i innbyttesonen eller prøve å lure dommerne ved å filme eller overdramatisere en spillsituasjon. Likeledes er inkludert å sparke eller slå med kølla mot vantet eller målburet eller å kaste kølla eller hvilket som helst annet utstyr, også under spilleavbrudd, eller i innbyttesonen.2+10 min
201Slag605.1Når spilleren forsøker å oppnå en vesentlig fordel, eller er uten mulighet til å nå ballen, slår, låser, løfter, sparker en motstanders kølle. (901, 902, 903, 912). (s: Dette inkluderer å slå på målvakt.)2 min
202Låsing av kølle605.1 Når spilleren forsøker å oppnå en vesentlig fordel, eller er uten mulighet til å nå ballen, slår, låser, løfter, sparker en motstanders kølle. (901, 902, 903, 912). (s: Dette inkluderer å slå på målvakt.)2 min
203Løfting av kølle605.1Når spilleren forsøker å oppnå en vesentlig fordel, eller er uten mulighet til å nå ballen, slår, låser, løfter, sparker en motstanders kølle. (901, 902, 903, 912). (s: Dette inkluderer å slå på målvakt.)2 min
204Ulovlig spark605.1Når spilleren forsøker å oppnå en vesentlig fordel, eller er uten mulighet til å nå ballen, slår, låser, løfter, sparker en motstanders kølle. (901, 902, 903, 912). (s: Dette inkluderer å slå på målvakt.) Slett2 min
205Høyt spark605.3Når en utespiller med en hvilken som helst del av sin kølle eller sitt bein spiller ballen når ballen er over hoftehøyde. (904, 913). Som hoftehøyde regnes hoftens høyde ved oppreist stilling.2 min
206Spill med høy kølle605.4Når en utespiller med en hvilken som helst del av sin kølle eller sitt bein spiller ballen når ballen er over hoftehøyde. (904, 913). Som hoftehøyde regnes hoftens høyde ved oppreist stilling. Når en spiller er skyldig i farlig spill med kølla (904). Dette inkluderer ukontrollert forover- eller bakoversving eller å heve kølla over motstanderens hode hvis dette anses å være farlig eller distraherende for motstanderen.2 min
207Ulovlig dytt (mot vant/målbur)605.5Når en spiller trenger eller dytter en motstander mot vantet eller målburet 2 min
208Hardt spill605.6Når en spiller takler eller spenner bein på en motstander2 min
209Holding605.2Når spilleren forsøker å oppnå en vesentlig fordel, eller er uten mulighet til å nå ballen, holder en motstander eller en motstanders kølle.2 min
210Obstruksjon605.11Når en spiller hindrer eller stenger en motspiller som ikke har kontroll over ballen (911). Hvis en spiller som forsøker å få en bedre posisjon, baklengs løper, går eller trår inn i en motstander, skal det bare gis frislag.2 min
211Feil avstand605.12Når en utespiller aktivt hindrer målvaktens utkast. Dette skal bare betraktes som en forseelse hvis spilleren befinner seg innenfor målområdet eller er nærmere målvakten enn 3 meter, målt fra der hvor han får kontroll over ballen. Aktivt menes å følge målvakten sideveis eller å forsøke å rekke ballen med kølla. Når en spiller ikke følger 3-meters-regelen ved faste situasjoner. Hvis et lag former en forsvarslinje som ikke har stor nok avstand, skal bare en spiller utvises. (s: Dommerne velger den av spillerne i forsvarslinja som skal sone utvisningen.) Spilleren som utfører den faste situasjonen behøver ikke å vente til motstanderne har tatt plass, men hvis den faste situasjonen utføres mens motstanderne er i ferd med å stille seg opp, skal det ikke reageres.2 min
212Liggende spill605.14Når en utespiller stopper eller spiller ballen liggende eller sittende. Dette inkluderer stopping eller spilling av ballen, med begge knær eller en hånd i golvet. Unntatt er hånden som holder kølla.2 min
213Spill med hånd605.15Når en utespiller stopper eller spiller ballen med sin hånd, sin arm eller sitt hode2 min
214Spill med hodet605.15Når en utespiller stopper eller spiller ballen med sin hånd, sin arm eller sitt hode2 min
215Feil bytte605.16Når ukorrekt innbytte foretas. Spilleren som forlater banen skal være på vei over vantet før en ny spiller kan entre banen. Hvis dommerne er i tvil om at innbyttet er korrekt, skal det bare reageres hvis spillet påvirkes. Det er også ukorrekt innbytte når en spiller bytter på utsiden av lagets innbyttesone når spillet er avbrutt. Det er spilleren på vei inn på banen som gjør forseelsen. (s: Hvis dommerne ikke er i stand til å peke ut den feilende spiller, skal en utespiller, valgt av lagkapteinen, sone utvisningen.)2 min
216For mange spillere på banen605.17Når et lag har for mange spillere på banen under spillet. Kun en spiller skal utvises.2 min
218Forsinkelse av spillet605.2Når en spiller forsinker spillet. Dette inkluderer når en spiller på det feilende lag slår eller tar med ballen vekk når spillet stoppes, med vilje blokkerer ballen, med vilje deformerer ballen eller når en spiller på det forsvarende lag med hensikt flytter målburet. Når et lag med vilje forsinker spillet. Hvis dommerne mener det er like før et lag får en utvisning for å forsinke spillet, skal lagkapteinen, hvis mulig, advares før det reageres. Lagkapteinen velger en utespiller, som ikke allerede er utvist, til å sone utvisningen. Dette inkluderer når et lag returnerer for sent til spilleflaten etter pause. Denne forseelsen skal også rapporteres til administrerende myndighet.2 min
219Protest605.2222) Når en spiller eller et medlem av lagledelsen protesterer på dommernes avgjørelser, eller ledelsen utføres på en forstyrrende eller på en annen ukorrekt måte. Dette inkluderer også når lagkapteinen stadig og uten grunn, stiller spørsmål om dommernes avgjørelser. Protester mot dommernes avgjørelser og lagledelse på en forstyrrende måte vurderes som spontant, og mindre forseelse sammenlignet med usportslig oppførsel. Det samme gjelder hvis en lagleder entrer banen uten dommernes tillatelse. Hvis mulig skal dommerne advare laglederne før straff idømmes. 23) Når målvakten, til tross for dommernes advarsel, unnlater å flytte målet tilbake på plass. Det er målvakten som er ansvarlig for å flytte målburet tilbake så snart som dette betraktes som mulig.2 min
220Feil inntreden på banen605.1818) Når en utvist spiller, uten å entre banen, forlater utvisningsbenken før utvisningen er slutt, eller nekter å forlate utvisningsbenken når utvisningen er slutt. Når en utvist spiller entrer banen når spillet er avbrutt før utvisningen er ferdig sonet. Sekretariatet skal så snart som mulig orientere dommerne om dette. En spiller, hvis utvisningstid er slutt, må ikke forlate utvisningsbenken hvis antall utviste på hans lag gjør dette umulig, eller det er en personlig utvisning. Målvakt som er ferdig med å sone må bli på utvisningsbenken til neste avbrudd. Hvis en utvist spiller entrer banen når spillet er i gang, skal dette anses som å sabotere spillet.2 min
 221Feil utstyr605.99) Når en utespiller henter en ny kølle fra et annet sted enn via egen innbyttesone (intet tegn). 24) Når en spiller til tross for advarsel fra dommerne, unngår å rette personlig utstyr (intet tegn). 25) Når en spiller eller et lag benytter ukorrekt drakt (intet tegn). Feil på drakt skal ikke føre til mer enn en utvisning pr. lag pr. kamp. Manglende nummerering på brystet, skal imidlertid bare rapporteres av dommerne til administrativ myndighet. Dommerne skal, om mulig, advare spilleren før det eventuelt reageres. 26) Når målmannen deltar i spillet ukorrekt utstyrt (intet tegn). Hvis målvakten mister sin ansiktsmaske, skal spillet avbrytes og settes igang med en duell.2 min
 222Måling av kølle605.77) Når en lagkaptein forlanger måling av bøy eller kontroll av kombinasjonen skaft/blad, og kontrollert utstyr er korrekt, skal den forlangende lagkaptein utvises (intet tegn).2 min
 223Utv. i forb. med straffeslag605.2727) Når en spiller forhindrer et mål eller en målsjanse ved å gjøre en forseelse som normalt fører til frislag (intet tegn).2 min
 224Spill uten kølle605.88) Når en utespiller deltar i spillet uten kølle (intet tegn). Dette inkluderer ikke en målvakt, som midlertidig regnes som utespiller.2 min
 225Unnlate å ta med (ødelagt) kølle605.110) Når en utespiller unnlater å ta opp ødelagte kølledeler eller mistet kølle fra banen og ikke bringer dette til sin innbyttesone (intet tegn). Bare lett synlige deler av kølla skal fjernes av spilleren.2 min
301Kampstraff 1613.11) Når en utespiller anvender en ikke godkjent kølle, en kølle som består av et blad og et skaft av ulik fabrikat eller at bøyen på bladet er for stor. Når en målvakt anvender en ulovlig ansiktsmaske (intet tegn). En kølle uten godkjenningsmerke betraktes alltid som ikke godkjent. 2) Når en spiller, eller et medlem av lagledelsen, ikke notert på kampskjema, deltar i kampen (intet tegn). (s: Når en spiller som ikke er påført draktnummer i en av pausene, deltar i kampen) 3) Når en skadet spiller, som har blitt erstattet på utvisningsbenken, deltar i spillet før hans utvisning er ferdig sonet (intet tegn). 4) Når en spiller er skyldig i fortsatt eller gjentatt usportslig opptreden (925). Kampstraffen erstatter den siste 2 minutter lagstraffen + 10 minutter personlig straff, men skal likevel bli forfulgt av en 5 minutter lagstraff. Med fortsatt menes i samme sekvens og med gjentatt menes for annen gang i den samme kampen. 5) Når en spiller i sinne knuser kølla eller annet utstyr (925). 6) Når en spiller er skyldig i farlig fysisk spill (909). Dette inkluderer farlig, voldelig eller usportslig handling, ansett foretatt med vilje.15 min
302Kampstraff 2615.11) Når en spiller eller et medlem av lagledelsen er innblandet i krangel eller håndgemeng (909). Håndgemeng impliserer en mildere form for slagsmål, uten slag og spark, hvor de involverte spillerne respekterer forsøk på å skille dem. 2) Når en spiller for annen gang i samme kamp begår en forseelse som fører til 5 minutter lagstraff (intet tegn). Kampstraffen erstatter automatisk den andre 5 minutter lagstraffen, men skal fortsatt bli fulgt av en 5 minutter lagstraff. 3) Når et medlem av lagledelsen er skyldig i fortsatt usportslig opptreden (925). Kampstraffen erstatter den siste 2 minutter lagstraffen + 10 minutter personlig straff, men skal likevel bli forfulgt av en 5 minutter lagstraff. 4) Når en spiller som skal få kontrollert sitt utstyr, forsøker å rette eller bytte ut utstyret før kontroll av utstyret (925). 5) Når en spiller eller medlem av lagledelsen gjør en forseelse som klart er ment å sabotere spillet (925). Dette inkluderer: Når en utvist spiller under spillet med vilje entrer banen før utvisningstiden er ferdig sonet. Hvis spilleren entrer banen under et avbrudd i spillet, skal det kun idømmes en 2 minutters lagstraff. Hvis sekretariatet feilaktig lar en utvist spiller entre banen før utvisningstiden er over, og dette oppdages før utvisningstiden utløper, skal spilleren returnere til utvisningsbenken. Det skal ikke tillegges ekstra utvisningstid for den tiden spilleren feilaktig har vært på banen, og spilleren skal returnere til spillet når hans ordinære utvisningstid er over. Hvis feilen oppdages etter at utvisningstiden er utløpt, skal det ikke reageres. Hvis en spiller som har sonet ferdig sin utvisning, entrer banen til tross for at antall spillere på banen tilsier at spilleren må vente til neste avbrudd i spillet, kan det, avhengig av situasjonen, anses at laget spiller med for mange spillere på banen. Forseelser som er utført av enten spillere eller ledere fra innbyttesonen ved utførelse av straffeslag. Når utstyr kastes fra innbyttesonen mens spillet pågår. Når en spiller, som ikke er i ferd med å bytte, deltar eller prøver å delta i spillet fra innbyttesonen. Når en spiller deltar som en utespiller etter å ha deltatt som målvakt i den samme kampen. (S: I aldersbestemte klasser til og med gutt/pike gis spiller som har vært målvakt mulighet til å spille som utespiller med kølle i samme kamp.) Når et lag med vilje benytter for mange spillere på banen. 6) Når en spiller bruker en ødelagt kølle eller bruker en kølle med et forsterket eller forlenget skaft (intet tegn).15 min
303Kampstraff 3617.11) Når en spiller eller et medlem av lagledelsen er involvert i en slåsskamp (909). En spiller er å regne som involvert i en slåsskamp når denne bruker slag eller spark. 2) Når en spiller eller et medlem av lagledelsen er skyldig i en brutal forseelse (909). Dette inkluderer å kaste kølla eller annet utstyr på en motstander. 3) Når en spiller eller et medlem av lagledelsen er skyldig i grov usportslig opptreden (925). Grov usportslig opptreden inkluderer grove fornærmelser, skjellsord, vulgær tale og trusler mot dommerne, spillerne, lagledelse, arrangører eller tilskuere. 4) Når en spiller eller et medlem av lagledelsen er skyldig i voldelig adferd (intet tegn). Med voldelig adferd menes et fysisk angrep på en annen spiller uten at det medfører skade. Dette inkluderer spytting på en annen spiller. 15 min
 401Timeout202.11) I løpet av en kamp (inkludert forlenget spilletid) har hvert lag rett til å kreve en time-out som skal etterkommes, og markeres med trippelsignal ved første spillestopp. Time-out kan kreves når som helst, også ved mål og straffeslag, unntatt ved straffeslag etter forlenget spilletid, men bare av lagkapteinen eller en av laglederne. En time out som kreves mens spillet er stoppet, gjennomføres umiddelbart hvis ikke dommeren mener at det har negativ virkning på det andre lagets situasjon. I slike tilfeller skal time-out gjennomføres ved neste spillestopp. En krevd time-out skal alltid iverksettes. Unntak: Laget kan trekke tilbake kravet dersom det blir laget mål. Time outen starter på dommernes signal når lagene er ved innbyttesonene sine og når dommerne er framme ved sekretariatet. Etter 30 sekunder gir Dommerne signal om at time-out er slutt. Etter en time-out fortsetter spillet etter den situasjonen som stoppet spillet. En utvist spiller kan ikke delta i time out.0 min
 402Straffeslag508508 STRAFFESLAG (806) 1) Når det gjøres en forseelse som fører til straffeslag, skal det ikkefeilende laget tildeles et straffeslag. Hvis et straffeslag tildeles mens en avventende utvisning pågår, eller er forårsaket av en forseelse som fører til utvisning, skal reglene for utvisning i forbindelse med straffeslag brukes. 2) Et straffeslag skal utføres fra midtpunktet. 3) Alle spillerne, unntatt spilleren som skal utføre straffeslaget og den forsvarende målvakt, skal være i innbyttesonen mens hele straffeslaget blir utført. Målvakten skal være på målstreken når straffeslaget starter. I tilfelle en uenighet, skal målvakten entre banen først. Målvakten må ikke erstattes av en utespiller. Hvis målvakten begår en forseelse under straffeslaget, og det ikke blir mål, skal det idømmes et nytt straffeslag og utvisningen skal iverksettes. Hvis en annen spiller på det feilende laget begår en forseelse under straffeslaget, skal et nytt straffeslag idømmes og forseelsen anses som sabotasje mot spillet. 4) Ballen kan spilles et ubegrenset antall ganger, men den må beveges forover under hele straffeslaget. Så snart målvakten har berørt ballen, kan ikke straffetager berøre ballen igjen under straffen. Ingen returer er tillatt. Spilletiden skal være stoppet under hele straffeslaget. Med foroverbevegelse menes at ballen må bevege seg vekk fra midtlinja. Hvis ballen treffer tverrligger eller stolpene for deretter via målvakten å passere målstreken inn i målburet fra forsiden, er dette mål. Hvis ballen helt i begynnelsen av et straffeslag beveges bakover, skal straffeslaget avbrytes og startes på nytt. 5) En 2 minutter lagstraff idømt sammen med et straffeslag skal bare noteres på kampskjemaet hvis straffeslaget ikke resulterer i mål. Den utviste spilleren skal være på utvisningsbenken mens straffeslaget utføres. 509 AVVENTENDE STRAFFESLAG (807) 1) Et avventende straffeslag skal anvendes når det ikkefeilende laget etter en forseelse som fører til straffeslag, fremdeles kontrollerer ballen og målsituasjonen fortsatt er under utvikling. Hvis et avventende straffeslag er tildelt mens en avventende utvisning pågår, eller det avventende straffeslaget er forårsaket av en forseelse som fører til utvisning, skal reglene for utvisning i forbindelse med straffeslag også brukes. Et straffeslag kan med andre ord avventes etter en forseelse som fører til utvisning, selv om en avventende utvisning allerede er i gang. 2) Med et avventende straffeslag menes at det ikkefeilende laget gis muligheten til å fortsette angrepet til den umiddelbare målsituasjonen er over. Hvis det ikkefeilende lag gjør mål under et avventende straffeslag, skal målet stadfestes og straffeslaget sløyfes. Et avventende straffeslag skal fullføres, ved periodeslutt eller kampslutt. 510 FORSEELSER SOM FØRER TIL STRAFFESLAG 1) Når en målsituasjon er avbrutt, eller hindret fra å oppstå, fordi det forsvarende lag har begått en forseelse som fører til frislag eller utvisning. Dommerne bestemmer hva som er en målsituasjon. Forseelse i målområdet skal ikke automatisk føre til straffeslag. Et straffeslag skal alltid idømmes hvis det forsvarende lag med vilje under en målsituasjon, flytter målburet eller spiller med for mange spillere på banen. Et straffeslag skal også idømmes dersom en utespiller på det forsvarende lag under et frislag for det motsatte lag befinner seg inne i målgården, eller i området hvor målet normalt skal stå.0 min
501Voldsomt slag607.11) Når en utespiller, utfører voldsomme eller farlige slag med sin kølle (901). Dette inkluderer også når utespilleren løfter sin kølle over en motstanders hode på en slik måte at motstanderen blir truffet.5 min
502Farlig spill607.11) Når en utespiller, utfører voldsomme eller farlige slag med sin kølle (901). Dette inkluderer også når utespilleren løfter sin kølle over en motstanders hode på en slik måte at motstanderen blir truffet.5 min
503Hekting607.22) Når en utespiller bruker sin kølle til å hekte en motstanders kropp (906).5 min
504Hardt spill607.33) Når en spiller under spillet med hensikt å treffe ballen kaster sin kølle eller annet utstyr på banen (909). 4) Når en spiller kaster seg selv mot en motspiller eller på en annen måte takler ham voldsomt (909). 5) Når en spiller takler eller dytter en motstander mot vantet eller målburet (909).5 min