Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Ny nettside

Sørvest Bandyregion har fått ny nettside som er felles med Norges Bandyforbund. Vi benytter kun denne nettsiden fra 1.august 2018 - det vil si ingen oppdaterte nyheter, serieoppsett eller lignende på vår gamle nettside (sorvestbandy.no).

Vår nye nettside "svbr.no" finner du her. Man finner også nettsiden vår via NBF sin nettside.