Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Klubbkveld, InnebandyLIVE

Det inviteres til Klubbkveld i alle våre soner med fokus på opplæring av nytt elektronisk kampskjema, MinBandy App, kampsenter (TA) og ny nettside. Les mer om dette og finn dato for din sone her.