Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Informasjon, Innebandycamp Stavanger

På våre nye nettsider finner du informasjon til deltakere på innebandycampen som arrangeres i Stavanger 25.-27.juni 2018.