Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Dommerkurs, Stavanger

Det arrangeres Dommerkurs, DK1 og DK2 i Stavanger 31.august-2.september 2018. Les mer om kurset på vår nye nettside her