Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

U12-serie Agder

Sørvest Bandyregion ønsker å starte serie for 11-13 åringer i Agder. Les mer om dette og oppsummering fra Klubbkvelden 15.mai her på våre nye nettsider.