Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Kamptider for seniorlag, sesongen 18/19

Sørvest Bandyregion ønsker informasjon fra seniorlagene om ønsket kamptid sesongen 18/19. Det vil si, har man en treningstid som man kan benytte til kamptid må vi vite dette snarest. Skal man spille kamp i treningstid må man, til en ordinær kamp med kamptid 3x20 minutter, ha minimum 1 time og 45 minutter tilgjengelig. Selv om man sender inn ønsket kamptid, må alle lag regne med at vi også må benytte lørdag og søndag som kamptid for seniorlag. Vi starter arbeidet med serieoppsett for enkelte divisjoner nå i juni. 

Treningstid som kan benyttes til kamptid sendes inn til mari@sorvestbandy.no innen fredag 8.juni. 

Vi minner også om hvis det er endringer av leder i din klubb og andre verv tilknyttet de forskjellige lagene, ønsker vi at dere sender oss denne informasjonen. I tillegg må denne informasjonen oppdateres via sportsadmin