Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Saksdokumenter Regionsting 2.juni 2018

Sakdokumentene til Regionstinget 2018 er nå klare. Alle dokumenter finner du nå tilgjengelig på våre nye nettsider her.  

Regionstinget avholdes lørdag 2.juni kl. 13:00 på Idrettens Hus, Kristiansand. 

Vi minner om fullmaktsskjema som må sendes inn til sorvestbandy@gmail.com innen fredag 1.juni kl. 14:00. Skjemaet finner du sammen med de andre dokumentene. 

denne siden finner du innkalling med saksliste, samt informasjon om hvor mange stemmer de ulike klubbene har basert på medlemstall. Husk også kjønnsfordeling. Stiller for eksempel en klubb med to representanter, må det stilles med en av hvert kjønn.