Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Klubbkveld, Rogaland Nord

Sportslig Utvalg Rogaland Nord inviterer klubber i Rogaland Nord til klubbkveld. Klubbkveld er en god arena for å møte andre klubber, administrasjon i regionen og Sportslig Utvalg. Agenda for kvelden kommer.

Tid: 17:30-19:30
Sted: Kolnes Klubbhus
Mat, kaffe og frukt blir servert

Vel møtt!