Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Seriespill sesongen 2018/19

Vi minner om frist for tilbakemelding innen 15.mai om ønsker, eventuelt endringer og etterpåmeldinger til seriespill neste sesong. Oversikt over serieinndelingen for sesongen 2018/19 finner du her. Til neste sesong vil vi gå over til ny felles nettside med forbundet vårt, samt nytt elektronisk kampskjema. Vi har allerede startet arbeidet med dette, og nettsiden til regionen finner man her. Mer informasjon om de nye systemene kommer snart. 

Eventuelle endringer og etterpåmeldinger sendes til administrasjonen v/ Mari: mari@sorvestbandy.no 

Frist: 15. mai