Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
 • Adresse: Sørvest Bandyregion,
  DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
 • Telefon: 936 60 414
 • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Klubbkveld, Agder

Sportslig Utvalg Agder inviterer alle klubber i Agder til Klubbkveld tirsdag 15.mai kl. 18:30-20:30 i Sør Amfi, Arendal. 

Agenda for kvelden:

 • Seriespill aldersbestemt sesongen 2018/19 - aldersinndelinger
 • Egen serie for 11-12 åringer?
 • Minirunder og Venneliga neste sesong
 • Innspill og kommentarer om sesongen som har gått
 • Informasjon fra administrasjonen om nytt kampadministrasjons verktøy og elektronisk kampskjema (Turneringsadmin og LIVE
 • Eventuelt

Vi oppfordrer samtlige klubber til å stille her med minimum 1 representant. Det er ikke nødvendig at dette er klubbens leder, men man bør kjenne til de forskjellige temaene som skal opp til diskusjon. Vi ønsker å vite hvem som kommer fra din klubb. Send påmelding til mari@sorvestbandy.no innen onsdag 9.mai. 

Velkommen!