Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Oppsett Minirunde og Venneliga, Mandal

Oppsettet til Minirunde og Venneliga lørdag 14.april i Mandalshallen er nå klart. Last ned oppsettet via Minirundesiden her eller direkte via link her.

Sørvest Bandyregion ønsker alle lag og arrangørklubb lykke til.