Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Kurs i prestasjonsfremming og skadeforebygging

Sørvest Bandyregion, i samarbeid med Stavanger Idrettsklinikk inviterer til kurs i prestasjonsfremming og skadeforebygging for innebandyspillere i Stavanger tirsdag 8.mai 2018. 

Kursinnhold: Basiskunnskap om idrettsskader i innebandy og håndtering av disse. Hvordan drive prestasjonsfremmende og forebygging praksis? Praktiske øvelser. 

Dette er et nyttig og praktisk kurs for trenere, oppmenn og bandyspillere over 15 år. 


Tidspunkt: Tirsdag 8.mai kl. 18:00-21:00

Sted: Stavanger Idrettshall

Kursholder: Idrettsfysioterapeut fra Stavanger Idrettsklinikk

Påmelding til mari@sorvestbandy.no. Skriv navn, klubb og rolle på laget (spiller/ lagleder/ trener / foresatt e.l) 

Påmeldingsfrist er fredag 27.april. Kurset koster 400 kr per deltaker. Sørvest Bandyregion fakturerer klubbene i etterkant av kurset. 

stavangeridrettsklinikk.no