Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

1. divisjon Sørvest

1. divisjon Sørvest har holdt av halltid 14. april (Vikinghallen) og 15. april (Storhaughallen).

Vi venter på tabellsituasjonen i Hordaland før oppsettet kan legges ut. Får vi kvalifiserte lag fra Hordaland og Agder vil oppgjør mellom Stavanger IBK og Brodd IBK gå i ukedag.

Følg med for oppsett!