Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Oppsett Minirunde og Venneliga, Hellemyrhallen

Oppsett til Minirunden og Venneliga turnering søndag 11.februar i Hellemyrhallen er nå klart, og her finner du det (under Agder).  Sørvest Bandyregion ønsker alle lag og arrangørklubb Kristiansand IBK lykke til.