Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Trener 1 kurs 26-28 januar, Arendal

Vi minner om Trener 1 kurs i Sør Amfi, Arendal helgen 26.-28.januar 2018. Trener 1 kurset er et lavterskelkurs i NBFs idretter. Formålet med kurset er at deltakerne skal få innsikt i hvilke verdier og holdninger NBFs idretter ønsker å stå for. Samtidig legges det vekt på hvordan aktiviteten kan organiseres på en motiverende måte, der spillerne opplever mestring og utvikling. Påmelding via minidrett eller ved å sende navn, klubb og fødselsdato til kurs@sorvestbandy.no innen 19.januar. 

Kurset er på Sør Amfi, Arendal og går over en helg. Foreløpig tidsplan:

26.januar fra kl. 18-22: Trener 1 del 1: Velkommen til innebandy. Denne deler er gratis, og alle kan delta her selv om man ikke tar hele kurset. 2 timer teori, 2 timer praksis. 

27.januar fra kl. 10-18: Trener 1 kurs del 2: 4 timer teori, 4 timer praksis

28.januar fra kl. 10-18: Trener 1 kurs del 3: 4 timer teori, 4 timer praksis

Kursdeltakerne vil få tilsendt en detaljert tidsplan med temaer senest 1 uke før kurset.

Deltakere på kurset vil oppnå "Trener 1 innebandy" kompetanse når treneren har:

- Deltatt på 100% av undervisningen (4+16 timer) sammen med trenerveileder

- Godkjent øktplan, individuelt eller i gruppe

- Evaluert undervisningen sammen med kursinstruktør

For å oppnå Trener 1 Norges Bandyforbund kompetanse må man: 

- Deltatt på Trener 1 (4+16 timer)

- Fullført og bestått NIF e-læring

- Kamplan og refleksjon

- Individuell øktplan

- praksis i egen klubb

Deltakerne på kurset vil få tilgang til Fronter senest 1 uke før kurset, hvor all kursmateriell legges ut samt øktplan, refleksjon og evaluering gjennomføres.  

Pris per deltaker: 3000 kr (klubben du tilhører vil motta faktura)

Les mer om kurset her.