Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Karmøy IBK vant inkluderingsprisen

Idrettspresident Tom Tvedt overrakte kr. 100.000,- til de verdig pristakerne fra Karmøy IBK, representert av trener Jan Olav Sørlie og utøver Vidar Flotve Birkeland.


Prisen ble utdelt på torget i Hamar, i forbindelse med idrett-seminar og idrettsgallaen 2017.

Jeg er overveldet og prisen er en æresbevisning for det solide arbeidet som vi gjør med inkludering i klubben vår. Med sin satsning på innebandy, har Norges Bandyforbund tatt inkludering på alvor, sa Sørlie i sin takke tale.


Inkluderingsprisen er et virkemiddel for å øke statusen og rette søkelyset på det gode arbeidet som blir gjort på feltet paraidrett. Prisen skal være en utmerkelse og motivajson for nyskapende initiativer og for videre arbeid.


Vi gratulerer hele klubben med prisen.