Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Planlagte kurs, 2018

Vi minner om følgende kurs som er satt opp i regionen:

Påmelding og andre henvendelser om kurs sendes til kurs@sorvestbandy.no

Påmeldingsfrist er 1 uke før kursstart.