Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Oppsett Venneliga 3. desember

Oppsettet til Venneligaen i Rogaland Nord er nå klart og kan lastes ned fra Venneligasiden.

Oppsettet er delt opp i Venneliga U13-16 og Mix.

Kampene spilles i Norheimhallen 3. desember fra kl 11 og utover.