Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Politiattest

Vi minner om kravet om politiattest for alle som utfører oppgaver i norsk idrett som innebærer et ansvars-eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Norges Idrettsforbund har laget en steg-for-steg guide slik at klubber kan spare tid ved å utvikle og sikre rutiner. Les mer her