Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

NM puljespill

Stedene for NM puljespill er nå vedtatt. For å lese om tildelingen besøk NBF sine nettsider på denne linken. På samme link ligger også arrangørklubber til elitekvalifiseringer.

Vi presiserer at for å kunne delta i NM puljespill må lagene kvalifisere seg gjennom Sørvest Bandyregion sin NM-kvalikk. Påmeldingsfristen til NM-kvalikk utløper straks (15. november).

Les mer om Sørvest Bandyregion sin NM-kvalikk på denne siden.