Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Dommerkurs Stavanger

5.-7.januar 2018 blir det arrangert dommerkurs, DK1 og DK2 i Stavanger. Sted for teori vil være DNB Arena, og praksisdelen vil bli holdt i Vikinghallen. For påmelding gå her. Dette kurset setter deg i stand til å lede kamper, du gis en regelkunnskap og en grundig innføring i hva kamplederrollen innebærer.

Tidsplan:

  • Fredag 5. januar kl. 18-22 , Teori Dnb Arena
  • Lørdag 6. januar kl. 10-15, Teori Dnb Arena
  • Lørdag 6. januar k. 15-17, Praksis Vikinghallen
  • Søndag 7. januar kl. 10-17, Teori Dnb Arena

Instruktør: Kjell Hølland

Spørsmål om kurset eller hjelp til påmelding sendes til kurs@sorvestbandy.no 

Velkommen!