Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Omberammingsregler

Vi minner om omberammingsregler ved flytting av kamper. 

Siste frist for omberamming er 2 uker før oppsatt kamptidspunkt. Det tillates omberamminger inntil 1 uke før kamptidspunkt, men da skal også dommere være satt opp til kampen og være godkjent av dommerkomiteen. Hva gir rett til å omberamme kamper? Har laget spillere tatt ut på landslagskamp/samlinger gir dette rett til omberamming. Ellers har laget rett på å omberamme en kamp hvis 50% av laget som har spilt mer enn 50% av kampene er syke og fremviser sykemelding. Alle andre tilfeller forutsetter enighet mellom lagene.

Les hele reglementet her

Her er en oversikt over gebyrer hvis et lag f.eks ikke stiller til kamp.