Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Venneliga 2017/18

Vi ønsker velkommen til Venneligaen sesongen 2017/18 - en arena der du møter mosjonister på samme ambisjonsnivå. Her er fokus på å ha det gøy! Oversikt over alle rundene som arrangeres i Agder, Rogaland Nord og Rogaland Sør finner dere på denne siden. Her finner dere også påmeldingskjema som skal benyttes for alle lag, spilleregler, arrangørinstruks og klasseinndeling i de forskjellige sonene. Påmelding er alltid søndag før hver runde, men det er fullt mulig å melde på laget ditt til alle rundene nå.