Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

NM-kvalikk arrangør

Sørvest Bandyregion søker teknisk arrangør til NM-kvalikk for følgende klasser: G15, J15, G17, J17, G19 og J19. Foreløpig har vi holdt av Tastavarden Fjellhall (Stavanger) 24. februar, Storhaughallen (Stavanger) 25. februar og Vågsbygdhallen (Kristiansand) 3. februar. Ved behov holder vi av flere haller.

Melder det seg arrangører for mange av klassene vil det bli holdt av halltider utover dette.

Følgende aldersbestemmelser gjelder:

G19 (laveste tillatte alder er G14, dvs fra 1998-2003)

J19 (laveste tillaltte alder der J14, dvs fra 1998-2003)

G17 (laveste tillatte alder er G14, dvs fra 2000-2003)

J17 (laveste tillatte alder er J14, dvs fra 2000-2003)

G15 (laveste tillatte alder er G13, dvs fra 2002-2004)

J15 (laveste tillatte alder er J13, dvs fra 2002-2004)

Det er ikke tillatt med aldersdispensasjoner


Tidsfristene er som følger:

Arrangør: 

Søknad om å være teknisk arrangør av NM-kvallik må være sendt til borge@sorvestbandy.no innen 30. september. Husk og overhold denne tidsfristen, da halltider blir frigjort til andre arrangementer om vi mangler arrangører.


Deltagende lag:

Bindende påmelding for lag som ønsker å delta er 27. oktober. Lag som deltar i NM-kvalikk forplikter seg også å stille i NM om de blir kvalifisert. Det vil før denne tid bli lagt ut sted og dato for den spesifikke klassen. Det er også her viktig å overholde tidsfristen, slik at vi kan beregne om vi trenger ekstra halltid. Påmeldingsavgiften for NM-kvalikk er kr 1000 pluss dommerbetaling. Påmeldinger kan sendes på e-post til borge@sorvestbandy.no. Når tid og sted er klart vil vi også åpne for påmeldingsskjema.