Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Klubbkveld 25.sep 2017 Agder

Sportslig Utvalg Agder inviterer klubber i Agder til Klubbkveld mandag 25.september 2017 kl. 19-21 på Idrettens Hus, Kristiansand. 

Temaer som tas opp: 
- serieoppsett, påmeldinger og dagens dommersituasjon og dommersituasjon på lang sikt
- rekruttering (fokus 1.-4.klasse), innebandyskoler, kurstiilbud
- eventuelt

Meld deg på event på FB her, eventuelt send påmelding til Mari (mari@sorvestbandy.no) innen fredag 22.september. 


Velkommen!