Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Velkommen til innebandy og Trener 1 kurs

Vi minner om at vi arrangerer Trener 1 kurs helgen 29.-september-1.oktober 2017 i Stavanger. 

Fredag 29.september er det "Velkommen til Innebandykurs" (del 1 av Trener 1 kurset), som er et gratis kurs å delta på. VIB er lavterskelkurs i NBFs idretter. Deltakerne
får innsikt i hvilke verdier og holdninger Sørvest Bandyregion og NBF står for.
Det legges vekt på hvordan aktiviteten kan ledes på en
motiverende måte, der spillerne opplever mestring og
utvikling med klare rammer og god tilrettelegging og
veiledning. Dette kurset er åpent for alle, og man trenger ikke å delta på hele Trenerkurset for å være med her. 

Tid og sted:

Fredag 29.september fra kl. 17:00-21:00 i Vikinghallen, Stavanger

Lørdag 30.september fra kl. 10:00-17:00 i Vikinghallen, Stavanger

Søndag 1.oktober fra kl. 11:00-18:00 i Hundvåghallen, Stavanger 

(med forbehold om endringer)

For påmelding gå til denne siden

Påmeldingsfrist 15.september 2017.