Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Dommerkurs Agder

9.-10. juni blir det arrangert DG1 i Agder. Fredag 9. blir det teori og lørdag 10. er det teori og praksis. Gå inn på kurssiden for å lese mer.