Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
 • Adresse: Sørvest Bandyregion,
  DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
 • Telefon: 936 60 414
 • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Turneringer påmeldte

Her kan du sjekke alle påmeldinger for hver enkelt turnering. Innloggede brukere kan se kontaktinformasjonen som er lagt inn. Ønsker dere ikke at kontaktinfoen deres skal være synlig for innloggede brukere, må dere legge inn en annen kontaktperson med e-post og telefonnummer som vi kan nå.

Velg turnering

Turnerings informasjon

Minirunde 3. feb 2018 Frøyhallen og Lurahallen

 • Hall: Frøyhallen og Lurahallen
 • Påmelding før: 30-01-2018
 • Start dato: 03-02-2018
 • Slutt dato: 03-02-2018
 • Sesong: 2017/2018
 • Ansvarlig: Frøyland IL og Lura IL
 • Kontaktinfo: Frode Hagerup (FIL) og Linda Dogru (LIL)
 • Kontonr: Frøyland IL: 3325 37 05413
 • Kontonr 2: Lura IL: 3250 24 38122

Foreløpige påmeldinger

Lag navn Klasse Lagleder Telefon E-post
Frøyland Hoggorms Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Frøyland Stålorms Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Frøyland Buorms Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Frøyland Snoks Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Lura X Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Sandnes hana micro Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Brodd IBK Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Sandnes Sørbø Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Stavanger IBK X Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Stavanger IBK Y Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Hundvåg Falcons Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Bogafjell Rangers X Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Bogafjell Rangers Y Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Ålgård Micro Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Sunde IBK X Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Sunde IBK Y Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Kampen IBK Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Sandnes Trones 1 Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Sandnes Trones 2 Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Hommersåk Supergirls Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Hommersåk Micro Micro (1.-2. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Frøyland Salamanders Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Frøyland Firfisles Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Krokhøl X Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Krokhøl Y Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Lura X Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Lura Y Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Hinna Park Rangers Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Hinna Park Rangers II Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Stavanger IBK X Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Stavanger IBK Y Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Lye Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Hundvåg redwings Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Hundvåg hawks Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Ålgård X Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Ålgård Y Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Sandnes Sandved Mini Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Klepp IBK Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Sola ibk Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Vardeneset innbandy Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Sunde IBK X Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Sunde IBK Y Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Hommersåk Mini Mini (3.-4. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Stavanger Lille Lille (5.-6. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Lura X Lille (5.-6. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Lura Y Lille (5.-6. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Sandnes Trones Lille (5.-6. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Lura Z Lille (5.-6. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Brodd IBK Lille (5.-6. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Bogafjell Rangers X Lille (5.-6. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Bogafjell Rangers Y Lille (5.-6. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Ålgård IBK Lille (5.-6. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Klepp IBK X Lille (5.-6. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Klepp IBK Y Lille (5.-6. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Kampen IBK Lille (5.-6. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Sandnes/Sørbø X Lille (5.-6. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Sandnes/Sørbø Y Lille (5.-6. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Vardeneset innbandy Lille (5.-6. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Frøyland Crocodiles Lille (5.-6. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Hundvåg Eagles Lille (5.-6. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Hana X Lille (5.-6. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging
Hana Y Lille (5.-6. klasse) Krever innlogging Krever innlogging Krever innlogging