Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
 • Adresse: Sørvest Bandyregion,
  DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
 • Telefon: 936 60 414
 • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Denne siden brukes kun til påmeldinger

Gå til bandyforbundet.no/svbr

Bli med på Minirunder

Minirunder er for spillere mellom 6 og 11 år.
Her er fokuset idrettsglede for barna!

Heisann. Denne siden brukes ikke lenger. Hele Norges Bandyforbund har fått felles nettsider.

Trykk på denne linken for minirunder i Rogaland Sør.

Denne siden brukes ikke lenger. Hele Norges Bandyforbund har fått felles nettsider.

Gå til denne linken for minirunder i Agder.

Denne siden brukes ikke lenger. Hele Norges Bandyforbund har fått felles nettsider.

Gå til denne linken for minirunder i Rogaland Nord.

Se minirundesiden på bandyforbundet.no/svbr

Påmeldinger sendes inn på påmeldingsskjema på denne linken.
Er det spesielle ønsker i påmeldingene fylles påmeldingene ut i linken over, men i tillegg sendes e-post med ønsker.
sorvestbandy@gmail.com
Vi gjør oppmerksom på at ikke alle ønsker kan følges.
Påmeldingsfristen er alltid satt til søndagen uken før turneringen spilles. Oppsette lages da mandagen samme uke som runden spilles.

Det koster 750 kroner pr lag å delta, men betales det kontant på turneringen eller forhåndbetales til konto, reduseres avgiften til kroner 500. Lag som ikke tar med seg kontanter faktureres av Sørvest Bandyregion etter minirunden. Av disse 500 kronene går 100 kroner til Sørvest Bandyregion. Sørvest Bandyregion fakturerer klubbene for dette etter hver minirunde. Avmeldingsavgiften er satt til kr 500.

Alle lag får premier. Arrangørklubben stiller med premier.

Alle spillere under 13 år med medlemskap i en innebandyklubb, er automatisk forsikret gjennom Norges Bandyforbund. Ellers anbefaler vi alle foreldre og lagledere å ta en titt på barneidrettsbestemmelsene.

Innebandy skal bidra til en helhetlig utvikling av barna. På Minirundene har vi fokus på glede, trygghet og mestring. Barna skal få spille innebandy i et inkluderende og aksepterende miljø der de får møte venner, ha det gøy, og bli så gode som de selv vil. Der er derfor viktig at også foreldre og foresatte er med å bidrar. Derfor har vi noen enkle foreldrevett-regler på våre aktiviteter:

 • Møt fram til kamp og trening (barna ønsker det)
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen (ikke bare ditt barn)
 • Lær barnet ditt å takle både seier og tap og oppmuntre i medgang og motgang (ikke gi kritikk)
 • Respekter lagleders bruk av spillere (ikke forsøk å påvirke lagleder under kamp)
 • Se på dommeren som en veileder (ikke kritiser dommerens avgjørelser)
 • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta (ikke press det)
 • Spør om kampen var morsom og spennende (ikke bare om resultatet)
 • Sørg for at barnet har riktig og fornuftig utstyr (ikke overdriv)
 • Vis respekt for arbeidet klubben gjør (delta på aktiviteter hvor foreldre blir invitert)
 • Tenk på at det er ditt barn som spiller innebandy (ikke du)

 • Alle på laget bør få spille like mye
 • Alle bør få forsøke seg på alle plasser
 • Unngå topping av laget
 • Ha fokus på glede, trygghet og mestring

Det viktigste er at barna har det gøy med innebandy!