Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com
Logg inn

Hvorfor logge deg inn?

Ved å logge deg inn så har du muligheten til påvirke din egen spillerprofil. Endre dine opplysninger, bestem selv hvilke opplysninger som skal være tilgjengelig for andre å se.
For lagledere så kan dere hente ut lister, registrere hvem som er aktive spillere, endre opplysninger, sende ut mail til medlemmer.

Har du ikke registrert deg enda?

Jeg vil registrere min spillerprofil nå