Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
 • Adresse: Sørvest Bandyregion,
  DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
 • Telefon: 936 60 414
 • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Kampskjema

Følgende skal passes på ved utfylling av kampskjema:

 • Spillere må være registrert med spillerprofil på sorvestbandy.no for å kunne legge inn spillere på kampskjema og legge inn kampdetaljer.
 • Spillere som ikke er registrert i databasen til sorvestbandy.no må sendes inn til administrasjonen senest 4 virkedager før kampen spilles. Dette for at spillerne skal kunne legges til på kampskjema. Spillere i Rogaland sendes inn til borge@sorvestbandy.no. Spillere i Agder sendes inn til mari@sorvestbandy.no.
 • Det anbefales på det sterkeste å legge inn spillere før lagene møtes i hallen. Dette er spesielt viktig i seriespill der det spilles flere kamper samme dag.
 • Når spillere legges inn må det trykkes "lagre" for hver spiller. Trykkes det ikke "lagre" vil ikke spillerne være med i kamptroppen når kampen starter.
 • Vi anbefaler både hjemme- og bortelag til å ta med et nettbrett, slik at laglisten kan redigeres i garderoben (f.eks legge til draktnummer). Når det er samlet flere kamper i haller samme dag, vil dataen i sekretariatet være opptatt med å legge inn kamphendelser fra pågende kamp og kan ikke lånes ut for å legge inn laglister. Derfor er det lagets ansvar å ha med teknisk utstyr for å ha laglistene klare til kampstart.
 • Etter kampen er startet, låses kampskjema og det vil ikke være mulig å gjøre endringer på laglisten. Da er det kun dommerne som kan åpne kampskjema igjen, slik at redigeringer er mulig. Sekretariatet, dommerne og laglederne skal se gjennom og godkjenne kampskjema før kampen settes i gang. 
 • Det presiseres at selv om kampskjema ikke er låst til f.eks hvor mange spillere som kan legges inn, skal klubbene følge vanlig kampreglement. Det er f.eks. kun tillat til å legge inn 20 spillere og maks 5 lagledere.
 • Vi minner på at det er et eget felt for utvist spiller. Utvist spiller skal altså ikke føres opp i feltet for målscorer, slik som i papirutgaven av kampskjema.
 • FØR det trykkes "Kamp ferdig / Rapporter kamp", skal dommerne og sekretariatet sammen se gjennom kampskjemaet og se at alt stemmer. Når kampen godkjennes, vil det ikke kunne gjøres endringer, selv om noen i etterkant mener de skulle vårt tildelt et mål eller assist.
 • Anmerkelser, kampstraffer, klager o.l. følger vanlig kampreglement, men det presiseres at ingenting skal fylles ut på kampskjema, men sendes på epost. Kommentarer til kamper i Rogaland sendes det inn til borge@sorvestbandy.no. Kommentarer til kamper i Agder sendes til mari@sorvestbandy.no.
 • Dommerne skal signere kampskjema elektronisk. Oversikt over hvilke kamper som er signert/ikke signert finner dommerne på "Mine sider" under fanen dommer. Se forklaring på elektronisk signering og opplåsing av kampskjema på linken under.


Link til retningslinjer for dommere for elektronisk signering og hvordan låse opp kampskjemaer.