Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
 • Adresse: Sørvest Bandyregion,
  DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
 • Telefon: 936 60 414
 • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Omberammingsregler

Avgift
For aldersbestemte lag er det ingen omberammingsavgift.
For seniorlag er omberammingsavgiften satt til 500 kr.
Kontonummer: 3201 21 74429 (merk betalingen med omberamming, kampnummer og lagnavn)

Spesielle vilkår aldersbestemte kamper Rogaland
Da serierundene i aldersbestemte klasser i Rogaland baserer seg på tabellposisjon er det noen utfordringer med tanke på omberamminger. Skal kamper flyttes skal de være ferdig spilt senest 1 uke før neste serierunde starter. Det skaper også litt utfordringer med dommerne, da vi ikke får samlet kampene som planlagt. Ønsker derfor et lag å få flyttet sine kamper fra en serierunde til f.eks. en treningstid, vil dommersatsen være kr 200 pr kamp. Det er kun laget som ønsket omberammet kamp som da betaler, da de andre lagene allerede har betalt for serierunden.

Tidsfrister
Siste frist for omberamming er 2 uker før oppsatt kamptidspunkt.
Det tillates omberamminger inntil 1 uke før oppsatt kamptidspunkt, men da skal også dommere være satt opp til kampen og være godkjent av dommerkomiteen.

PS: Se nedenfor hva som skal være i orden innen gitte tidsfrister. Vi har forståelse for at oppsatt kamptidspunkt av og til ikke passer, men tidsfristene er der for å gi en forutsigbarhet til begge lag, dommere og kommunene som leier inn hallvakter til kampene. Det er lurt å være tidlig ute. Husk det ikke alltid er lett å finne ledige helger som passer for alle. 

Ytterlige kostnader
Noen kommuner gir halleie ved omberamming. Andre kommuner gir halleie hvis vi ikke benytter oss av tildelt tid. Laget som omberammer kamp blir fakturert kostnaden fra kommunen.

Hva gir rett til å omberamme en kamp
Har laget spillere tatt ut til landslagskamp/landslagsamling gir dette rett til omberamming.
Ellers har laget rett på å omberamme en kamp hvis 50% av laget som har spilt mer enn 50% av kampene er syke og fremviser sykemelding.
Alle andre tilfeller forutsetter enighet mellom lagene.

Hva må være ordnet for at en omberamming skal kunne godkjennes?

 • For seniorlag skal kvittering for betalt omberammingsavgift legges ved mailen (sorvestbandy@gmail.com)
 • Tidsfristene må følges
 • Omberamminger skal være forhåndsgodkjent av dommerkomiteen (Rogaland: kjell.holland@gmail.com, Agder: runed78@hotmail.com)
 • Kommune og hallvakt skal være varslet om dato kampen flyttes fra og flyttes til om dette er helgetider)
 • Husk og skriv opp kampnummer, hjemme- og bortelag og divisjon
 • Kamptidspunkt kampen flyttes fra
 • Kamptidspunkt kampen flyttes til

Her er et ekspemel på utforming av mail: Link