Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Gebyrer


TemaBeskrivelseBeløp
KamperIkke rapportert / for sent rapport resultat 1. gang250 kr

Ikke rapportert / for sent rapport resultat gjentatte ganger500 kr

Ikke levert kampskjema / ikke utfylt elektronisk kampskjema 1. gang250 kr

Ikke levert kampskjema / ikke utfylt elektronisk kampskjema gjentatte ganger500 kr

Lag som ikke møter til kamp 1. gang1000 kr

Lag som ikke møter til kamp 2. gang2000 kr

Lag som ikke møter til kamp og ikke melder forfall innen 48 timer før kampstart 1. gang1500 kr

Lag som ikke møter til kamp og ikke melder forfall innen 48 timer før kampstart 2. gang
2500 krDommerDommer ikke møtt til kamp 1. gang500 kr

Dommer ikke møtt til kamp 2. gang1000 kr

Manglende 1 dommer3500 kr

Manglende 2 dommere8000 kr

Manglende 3 dommere13000 kr

Manglende 4 dommere18000 kr

Manglende flere enn 4 dommere (avgift pr dommer)5000 krMinirundeAvmeldingsavgift500 krLisensDeltagelse i kamp uten betalt lisens (pr lag pr kamp)1000 kr

Deltagelse i kamp uten betalt lisens (pr spiller pr kamp). Faktureres klubb sammen med lagboten over.250 kr