Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Kart SU

Her er en oversikt over ansvarsområdene til de forskjellige Sportslige Utvalgene:

Blå: Sportslig Utvalg Rogaland Nord (SuRN)
Rød: Sportslig Utvalg Rogaland Sør (SuRS)
Gul: Sportslig Utvalg Agder (SuA)

Tilbake til "Mandat Sportslig Utvalg".