Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Kjøregodtgjørelser

Bilgodtgjørelser dommere:
3,5 kr/km (ingen passasjertillegg, får dekket bom og andre godkjente utlegg ved kvittering, ikke dekket under 1 mil t/r, krav om samkjøring)

Bilgodtgjørelse tillitsvalgte:
3,5 kr/km (ingen passasjertillegg, får dekket bom og andre godkjente utlegg ved kvittering, ikke dekket under 2 mil t/r, krav om samkjøring)

Bilgodtgjørelse ansatte:
3,5 kr/km (får dekket bom og andre godkjente utlegg ved kvittering, krav om samkjøring)

Skjema for kjøregodtgjørelse dommer:
Skjema for kjøregodtgjørelse finner du her. Skjemaet skal utfylles elektronisk og sendes som excel-fil på mail til administrerende myndighet i desember og april i samme sesong.

Skjema for kjøregodtgjørelse dommerobservatør og dommerveileder:
Skjema for kjøregodtgjørelse finner du her. Skjemaet skal utfylles elektronisk og sendes som excel-fil på mail til administrerende myndighet i desember og april i samme sesong. Honoraret til dommerobservatører er lik satsen som dommer i kampen som blir observert. For dommerveiledning er det en timepris på 300kr. En dommer som er veileder må minst være i hallen 2 timer for et oppdrag.