Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
 • Adresse: Sørvest Bandyregion,
  DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
 • Telefon: 936 60 414
 • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Dispensasjoner

Retningslinjer for aldersdispensasjoner:

 1. Dispensasjonene gjelder kun i regionens serier, ikke NM og turneringer.
 2. Noen dispensasjoner behandles av Sportslig Utvalg og andre av Regionstyret. Se forklaring lenger nede.
 3. Dispensasjoner gis ikke for å styrke laget, men for at klubben skal kunne gi et sportslig tilbud til enkeltespillere og for at klubben skal ha anledning til å stille lag i serien.
 4. Det er kun klubben ved dens leder som kan søke om dispensasjon på spillerens og deres foresattes vegne.
 5. Brudd på forutsetningene for at dispensasjonen ble gitt, kan føre til at denne blir inndratt på kort varsel.
 6. Under særskilte vilkår kan det gis dispensasjon fra aldersbestemmelsene med mer en ett (1) års aldersforskjell.
 7. Administrerende myndighet kan i særskilte tilfeller gi ytterlige dispensasjoner i enkeltkamper for å opprettholde aktivitet.
 8. Lag som får godkjent bruk av overøvrige spillere, vil bli merket med en * i tabellen og vil ikke kunne bli seriemester.
 9. Generelt godtas ikke bruk av flere en to (2) overårige spillere som med ett (1) års aldersforskjell.