Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
 • Adresse: Sørvest Bandyregion,
  DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
 • Telefon: 936 60 414
 • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Minirundeinstruks

Det er stor etterspørsel etter å få arrangerer disse turneringene. Gode arrangementer er en forutsetning for å få tildelt minirunder ved senere anledninger.

Honorarer:
Påmeldingsavgiften deles mellom arrangørklubb (kr 400) og region (kr 100). Beløpet betales i sin helhet til arrangørklubben og Sørvest Bandyregion fakturerer arrangørklubben i etterkant.

Hva gjør Sørvest Bandyregion:
 • booker halltid
 • sender ut informasjon om påmeldinger
 • tar i mot påmeldinger
 • lager kampoppsett
Hva gjør arrangørklubben:
 • Skriver ut kampoppsett, slik at klubbene kan få dette i hallen.
 • Rigging, rydding og gjennomføring av selve arrangementet.
 • Organiserer slik at de har mulighet til å arrangere spill på 3 baner 10x20 m med 2 stk store mål pr bane.
 • Arrangørklubb plikter å stille med diplom, t-skjorte, statuett eller annen premie til alle spillerne som deltar. Som overslag regnes 9 premier pr lag.
 • Arrangørklubb må ha vester til utlån. Det er også ønskelig at klubben har køller og keeperutstyr til utlån, men hvis klubben ikke har må det tas kontakt med regionens utviklingskonsulent for lån.
 • Klubben skal ha kiosk.
 • Arrangørklubben må ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig for alle lag.
 • Innsamling av turneringsavgift: Påmeldingsavgiften er satt til kr 750. Ved kontant betaling reduseres den til kr 500. Husk å ta med kvitteringsblokk slik at deltagende lag kan få kvittering. Hvis klubben ønsker påmeldingsavgiften på konto, må dette meldes til regionen, slik at informasjonen når ut til klubbene
 • Arrangørklubben må stille med dommere til kampene. Her er det ønskelig at klubben aktivt bruker turneringen som en rekrutteringsarena for å rekruttere flere dommere. Husk å ha ekstra fløyter tilgjengelig.
 • Hver dommer skal ha minimum kr 100,- per time de dømmer (fra de møter opp 30min før første kamp til siste kamp inkl. pauser). Dette betales av arrangør. Det er bare 1 dommer per bane.
 • Det er ønskelig at arrangørklubben gir en tilbakemelding på hvordan arrangementet gikk. Hva var bra og hva kan gjøres bedre.