Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Lovnorm

LOVNORM FOR SØRVEST BANDYREGION
Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015.
Vedtatt av ekstraordinært ting 31. mai 2015, med seneste endringer 21. mai 2016.
Godkjent av Norges Bandyforbund 16. juni 2015.


Link til lovnorm.