Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Regionale bestemmelser

Regionale bestemmelser

BestemmelseAvdeling RogalandAvdeling Agder
"3+1-regelen"Skal spillere fra 1. divisjon benyttes i 3. divisjon skal dette forhåndsgodkjennes av Sørvest Bandyregion.
Intensjonen med "3+1-reglen" er ikke å styrke lavere rangert lag, men å gi spillere som vipper mellom forskjellige lag mulighet til å spille for lavere rangert lag og samtidig stå på kampskjema for høyere rangerte lag.
Følger Norges Bandyforbunds reglement §30 punkt 4 (se her).
Bruk av målvakt som utespillerEn spiller som står oppført som målvakt, tillates å delta som utespiller i samme kamp. Bytte må skje i pausene og regelen gjelder ikke for 1. divisjon Rogaland herrer og 1. divisjon Sørvest.En spiller som står oppført som målvakt, tillates å delta som utespiller i samme kamp. Bytte må skje i pausene og regelen gjelder ikke for 2. divisjon Agder herrer og 1. divisjon Sørvest.
Aldersbestemmelser
for damer senior
Jenter født i 2002 får delta i damer senior.Jenter født i 2002 får delta i damer senior.
Retningslinjer for aldersdispensasjonerAlle aldersdispensasjoner må søkes om og godkjennes før en spiller kan brukes i kamp. Det presiseres at det ikke er ønskelig at det dispenseres for spillere som vil dominere i alderstrinnet under sin egen alder. Det kan gis ubegrenset antall dispensasjoner, men dette har noen følger:
1) Det kan brukes inntil 2 overørige spillere pr kamp.
2) Overøvrige spillere kan ikke være mer en ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille for lag i sin egen aldersklasse eller høyere.
3) Lag som har fått dispensasjon vil bli merket med en * i serieoppsettet/tabellen og vil ikke kunne vinne serien eller kvalifisere seg til NM.
4) Alle dispensasjoner kan trekkes tilbake med umiddelbar virkning.

Alle aldersdispensasjoner må søkes om og godkjennes før en spiller kan brukes i kamp. Det presiseres at det ikke er ønskelig at det dispenseres for spillere som vil dominere i alderstrinnet under sin egen alder. Det kan gis ubegrenset antall dispensasjoner, men dette har noen følger:
1) Det kan brukes inntil 2 overøvrige spillere pr kamp.
2) Overøvrige spillere kan ikke være mer en ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spillere for lag i sin egen aldersklasse eller høyere.
3) Lag som har fått dispensasjon vil bli merket med en * i serieoppsettet/tabellen og vil ikke kunne vinne serien eller kvalifisere seg til NM.
4) Alle dispensasjoner kan trekkes tilbake med umiddelbar virkning.