Norges Bandyforbund

Sørvest Bandyregion
Org.nr.: 971 341 068
Kontonummer: 3201 21 74429

KONTAKT INFO
  • Adresse: Sørvest Bandyregion,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Regionsting 2018

Her finner dere dokumenter til regionsting for Sørvest Bandyregion, 2. juni 2018.

Regionstinget avholdes i Kristiansand kl 1300 på Idrettens Hus, Kristiansand.


  • Innkalling
  • Saksdokumenter (kommer senest 1 uke før tinget)
  • Protokoll


Vedlegg: